• SPECJALISTYCZNA KADRA

  Kadra wykładowców to ok.50 specjalistów. Nasi trenerzy to doświadczona i wyspecjalizowana kadra.

 • O NAS
  O NAS

  Jako Ośrodek Szkoleniowy organizujemy szkolenia z różnych zakresów: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowujących do egzaminu na uprawnienia; energetyczne ( palacz kotłów C.O., itp.), urządzenia techniczne (dźwigi towarowo-osobowe, suwnice, itp.) i wiele innych - w zależności od potrzeb zakładu pracy

 • ORGANIZACJA SZKOLENIOWA
  ORGANIZACJA SZKOLENIOWA

  Firma posiada własną salę wykładową, w której organizowane są zajecia dla grup do 12 osób. Jednak oprócz szkoleń stacjonarnych, bardzo czesto organizuje szkolenia wyjazdowe. Przy szkoleniach zleconych program i warunki organizacyjne są każdorazowo uzgadniane ze Zleceniodawcą.

Czemu nas wybrać ?

 Oferowane przez nas kursy są najwyższej jakości zachowując atrakcyjną cenę. Istotnym dla nas elementem jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klienta. Jesteśmy elastyczni w działaniu.  Patrzymy w przyszłość, podejmując coraz to nowe wyzwania w dziedzinie kursów i szkoleń.

INFORMACJE

Organizacja kursów i szkoleń

Ośrodek Szkoleniowy KRYSKO zajmuje się organizacją kursów i szkoleń z różnego zakresu. Prowadzona przez nas działalność szkoleniowa umożliwia pracownikom, oraz pracodawcom samokształcenie w zdobyciu nowych umiejętności i kwalifikacji.

 Własna sala wykładowa wyposażona jest w sprzęt i pomoce umożliwiające prawidłową  realizację kształcenia, zapewniająca bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Komputery przy każdym stanowisku z dostępem do Internetu, są ważnym narzędziem wspierającym uczenie się.