• SPECJALISTYCZNA KADRA

  Kadra wykładowców to ok.50 specjalistów. Nasi trenerzy to doświadczona i wyspecjalizowana kadra.

 • O NAS
  O NAS

  Jako Ośrodek Szkoleniowy organizujemy szkolenia z różnych zakresów: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowujących do egzaminu na uprawnienia; energetyczne ( palacz kotłów C.O., itp.), urządzenia techniczne (dźwigi towarowo-osobowe, suwnice, itp.) i wiele innych - w zależności od potrzeb zakładu pracy

 • ORGANIZACJA SZKOLENIOWA
  ORGANIZACJA SZKOLENIOWA

  Firma posiada własną salę wykładową, w której organizowane są zajecia dla grup do 12 osób. Jednak oprócz szkoleń stacjonarnych, bardzo czesto organizuje szkolenia wyjazdowe. Przy szkoleniach zleconych program i warunki organizacyjne są każdorazowo uzgadniane ze Zleceniodawcą.

O firmie

     Firma Usługowo-Handlowa KRYSKO Krystyna Kozłowska - Ośrodek Edukacyjny,  została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 12 września 1997 roku, z przedmiotem wykonywanej działalności m.in. edukacja - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia.  

Miejsce wykonywania działalności: woj. warmińsko-mazurskie, 10-576 Olsztyn, Al.Marsz.Józefa Piłsudskiego 2/8, lok.112.

Organizujemy szkolenia z różnych zakresów:

prawa pracy, 

bezpieczeństwa i higieny pracy,

przygotowujących do egzaminu na dodatkowe uprawnienia:- energetyczne ( D i E  dla grupy 1, 2 i 3.),

- na obsługę urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (UTB) 

i wiele innych - w zależności od potrzeb zakładu pracy. 

Kadra wykładowców to ok.50 specjalistów.

Posiadamy własną salę wykładową, w której organizowane są zajęcia dla grup do 12 osób. Jednak oprócz szkoleń stacjonarnych, bardzo często organizujemy szkolenia wyjazdowe.

Przy szkoleniach zleconych program i warunki organizacyjne są każdorazowo uzgadniane ze Zleceniodawcą.