• SPECJALISTYCZNA KADRA

  Kadra wykładowców to ok.50 specjalistów. Nasi trenerzy to doświadczona i wyspecjalizowana kadra.

 • O NAS
  O NAS

  Jako Ośrodek Szkoleniowy organizujemy szkolenia z różnych zakresów: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowujących do egzaminu na uprawnienia; energetyczne ( palacz kotłów C.O., itp.), urządzenia techniczne (dźwigi towarowo-osobowe, suwnice, itp.) i wiele innych - w zależności od potrzeb zakładu pracy

 • ORGANIZACJA SZKOLENIOWA
  ORGANIZACJA SZKOLENIOWA

  Firma posiada własną salę wykładową, w której organizowane są zajecia dla grup do 12 osób. Jednak oprócz szkoleń stacjonarnych, bardzo czesto organizuje szkolenia wyjazdowe. Przy szkoleniach zleconych program i warunki organizacyjne są każdorazowo uzgadniane ze Zleceniodawcą.

Kursy i szkolenia

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

1. BHP 
 - pracodawcy (którzy będą wykonywali zadania służby BHP) 
 - pracodawcy, osoby kierujące pracownikami 
 - pracownicy inż. techniczni 
 - służba BHP, osoby wykonujące zadania służby BHP 
 - pracownicy administracyjno - biurowi 
 - robotnicy 

2. BHP - METODA PROWADZENIA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

3. BHP - PRACE Z CZYNNIKAMI RAKOTWÓRCZYMI I MUTAGENNYMI (Szpitale, Laboratoria, Stolarze przerabiający drewno twarde jak buk i dąb, Stacje paliw,Wytwórnie mas bitumicznych itp.)

4. BHP - STOSOWANIE NIEBEZPIECZNYCH CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH (Baseny, Zakłady Komunalne, Oczyszczalnie Ścieków, Mleczarnie, Masarnie itp.)

5. BHP - PRACE W KONTAKCIE Z CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI (jak w pkt.4.)

6. BHP- WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE

7. BHP- OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY

8. PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA

9. PRAWO PRACY - PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH   (Tematyka zajęć (m.in.): nawiązanie stosunku pracy, ustanie stosunku pracy, świadectwa pracy, czas pracy, urlopy pracownicze, akta osobowe - dokumentacja pracownicza)

10. WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA

11. URZĄDZENIA, INSTALACJE I SIECI ENERGETYCZNE
(tj. elektryczne, cieplne i gazowe) Tematyka zajęć (m.in.): sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV i wyższym, kotły parowe i wodne, pompy, ssawy, wentylatory, sprężarki, piece piekarnicze, stacje uzdatniania wody, instalacje c.o. i c.w.g., sieci gazowe, instalacje i przybory gazowe. Kurs przygotowuje uczestników do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

12. OBSŁUGA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH (dźwigi towarowo-osobowe, suwnice, żurawie, itp.)

13. OGÓLNA OBSŁUGA KOMPUTERA 

14. INNE