• SPECJALISTYCZNA KADRA

  Kadra wykładowców to ok.50 specjalistów. Nasi trenerzy to doświadczona i wyspecjalizowana kadra.

 • O NAS
  O NAS

  Jako Ośrodek Szkoleniowy organizujemy szkolenia z różnych zakresów: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowujących do egzaminu na uprawnienia; energetyczne ( palacz kotłów C.O., itp.), urządzenia techniczne (dźwigi towarowo-osobowe, suwnice, itp.) i wiele innych - w zależności od potrzeb zakładu pracy

 • ORGANIZACJA SZKOLENIOWA
  ORGANIZACJA SZKOLENIOWA

  Firma posiada własną salę wykładową, w której organizowane są zajecia dla grup do 12 osób. Jednak oprócz szkoleń stacjonarnych, bardzo czesto organizuje szkolenia wyjazdowe. Przy szkoleniach zleconych program i warunki organizacyjne są każdorazowo uzgadniane ze Zleceniodawcą.

Wybrane podstawy prawne:


 Możesz ściągnąć wybrany akt prawny w formacie PDF.

Akty prawne (kliknij aby pobrać):

 

 1.   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem  silnikowym (Dz.U. 2018.47).

2.    Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją  urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022. 1392).

3.    Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

4.    Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

6.    Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 

7.    Ustawa o dozorze technicznym z 21 grudnia 2000r. (Dz.U. 19. 667).

8.    Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji  urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania ważności  zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019. 1008).